محصول دیجیتالی

نقشه الگوهای قدیمی سه تار

نقشه الگوهای قدیمی سه تار
نقشه الگوهای قدیمی سه تار
نقشه الگوهای قدیمی سه تار

نقشه الگوهای قدیمی سه تار

۰تومان
اضافه به سبد خرید

این الگوها مربوط به کتاب سه تار ساز اثر استادمرحوم جواد چایچی اصفهانی میباشد که ایشان بطور مستقیم از روی سازها برداشت کرده اند . البته منظور از الگو صرفه الگوی صفحه و الگوی عمق کاسه هست .از انجایی که این کتاب بسیار قدیمی است و دیگر چاپ نمیشود این نقشه ها جهت استفاده سازندگان سه تار بصورت رایگان عرضه شده است . روح آن مرد بزرگ که با عشق و علاقه زیاد این آثار ارزشمند را جمع آوری نمودند قرین رحمت الهی باشد .